top of page
Átthagafræði - markmið 10. bekkjar

 

Nemendur:

 • Kynnist nærumhverfi sínu með upplifun og reynslu.

 • Geri sér grein fyrir þróun byggðar í Snæfellsbæ. 

 • Komi fram sem fulltrúar skólans.

 • Kynnist ferðaþjónustu í Snæfellsbæ og hvaða upplifun er í boði.

 • Kynnist starfsemi bæjarfélagsins Snæfellsbæjar og þekki stjórnkerfi þess.

 • Læri örnefni í Snæfellsbæ, tengi þau við staði og þekki söguna á bak við nafn þeirra.

 • Taki þátt í tiltekt og þekki hlutverk sitt í umhverfisvernd.

 • Kynnist fyrirtækjum og ólíkum störfum í Snæfellsbæ.

 • Upplifi náttúru og kraft Snæfellsjökuls. 

 

Helstu verkefni og viðfangsefni:

 

Byggðarkjarnar í nútíð og til forna

Nemendur kynnist byggð í Snæfellsbæ með áherslu á eldri byggðarkjarna og sameiningu sveitarfélaga sem mynda í dag samfélagið okkar. Skoðað hvar verstöðvar voru hér áður fyrr. 

Bókaveisla á Klifi

Nemendur bjóða til bókaveislu á Klifi í tengslum við útgáfu jólabóka á aðventunni. Fjórum til fimm rithöfundum er boðið til bókaveislunnar. Nemendur semja kynningar um höfunda sem þeir lesa upp á Klifi áður en rithöfundar lesa upp úr bókum sínum. Foreldrar nemenda sjá um sölu veitinga ásamt nemendum.

Ferðaþjónusta í Snæfellsbæ

Nemendur kynnast ferðaþjónustu í Snæfellsbæ og þeim möguleikum sem boðið er upp á fyrir ferðamenn.

Fyrirtæki og störf í Snæfellsbæ

Nemendur afla sér upplýsinga um starfandi fyrirtæki og ýmis störf í Snæfellsbæ og kynna fyrir samnemendum sínum.

Stjórnkerfi Snæfellsbæjar

Vettvangsferð á bæjarskrifstofuna, nemendur hitta bæjarstjóra / bæjarritara og fá fræðslu um stjórnsýsluna. 

Minn staður og vorferð 

Minn staður í Snæfellsbæ er verkefni um uppáhaldsstað hvers og eins nemanda í Snæfellsbæ sem þeir kynna í vorferðalagi bekkjarins. 

 

Gönguleið í Snæfellsbæ  

Farnar fjölbreyttar gönguleiðir að vori í 7. - 10. bekk. 

Snæfellsjökull 

Lokaferð á Snæfellsjökul í samstarfi við ferðaþjónustufyrirtækið Glacier Paradise. 

Helstu örnefni:

 • Gufuskálar

 • Snæfellsjökull

 • Tindarnir þrír á Jöklinum nefnast Þúfurnar, vestur – mið- og norðurþúfa.

bottom of page