Átthagafræði - markmið 10. bekkjar

 

Nemendur:

 • Kynnist nærumhverfi sínu með upplifun og reynslu.

 • Geri sér grein fyrir tengslum byggðarþróunar og atvinnuhátta.

 • Komi fram sem fulltrúar skólans.

 • Kynnist ferðaþjónustu í Snæfellsbæ og hvaða upplifun er í boði.

 • Kynnist starfsemi sveitarfélagsins Snæfellsbæjar og þekki stjórnkerfi þess.

 • Læri örnefni í Snæfellsbæ, tengi þau við staði og þekki söguna á bak við nafn þeirra.

 • Taki þátt í tiltekt og þekki hlutverk sitt í umhverfisvernd.

 • Kynnist fyrirtækjum og ólíkum störfum í Snæfellsbæ.

 • Upplifi náttúru og kraft Snæfellsjökuls.  

 

Helstu verkefni og viðfangsefni:

 

Byggðarkjarnar í nútíð og til forna

Nemendur kynnist byggðarklösum í Snæfellsbæ í nútíð en með sérstakri áherslu á byggðarkjarna í fortíð og þróun byggðar í tengslum við atvinnuhætti og atvinnusögu í bæjarfélaginu.

Bókaveisla á Klifi tengd útgáfu jólabóka

Nemendur bjóða til bókaveislu á Klifi í tengslum við útgáfu jólabóka á aðventunni. Fjórum til fimm rithöfundum er boðið til bókaveislunnar. Nemendur semja kynningar um höfunda sem þeir lesa upp á Klifi áður en rithöfundar lesa upp úr bókum sínum. Foreldrar nemenda sjá um sölu veitinga ásamt nemendum.

Ferðaþjónusta í Snæfellsbæ

Nemendur kynnist ferðaþjónustu í Snæfellsbæ og þeim möguleikum sem boðið er upp á fyrir ferðamenn.

Fyrirtæki og störf í Snæfellsbæ

Nemendur afli sér upplýsinga um starfandi fyrirtæki eða ólík störf í Snæfellsbæ og kynni fyrir samnemendum sínum.

Stjórnkerfi og skipulag Snæfellsbæjar

Vettvangsferð á bæjarskrifstofu – undirbúningur í formi spurningagerðar og síðan úrvinnsla upplýsinga í kjölfar heimsóknar.

Lokaverkefni í átthagafræði

Unnið að lokaverkefninu „Minn staður í Snæfellsbæ“ sem er verkefni um uppáhaldsstað hvers og eins nemanda í Snæfellsbæ (hugsanlega tveir og tveir saman) og leiðsögn um staðinn í leiðsöguferð sem farin er í lok skólaárs.

Lokaferðalag

Farið í ferð upp á Snæfellsjökul með leiðsögn frá ferðaþjónustufyrirtækinu Summit Adventure Guides.

 

Gönguleið í Snæfellsbæ  

Kynnt ein gönguleið sem hentar þessum aldri.

Helstu örnefni:

 • Gufuskálar

 • Snæfellsjökull

 • Tindarnir þrír á Jöklinum nefnast Þúfurnar, vestur – mið- og norðurþúfa.