Átthagafræði - markmið 1. bekkjar

 

Nemendur:

 • Kynnist nærumhverfi sínu með upplifun og reynslu.

 • Læri örnefni í Snæfellsbæ, utan Ennis, tengi þau við staði og þekki söguna á bak við nafn þeirra.

 • Taki þátt í tiltekt og þekki hlutverk sitt í umhverfisvernd.

 

Helstu verkefni og viðfangsefni:

 

Berjaferð

Að hausti fara nemendur og tína ber. Nemendum kennd heiti berjanna og lyngsins og þeir fræddir um nýtingu berja fyrr og nú.

 

Heimsóknir í Tröðina

Farið er reglulega í Tröð yfir veturinn. Ýmis verkefni eru unnin á staðnum og nemendur fá að upplifa svæðið á sem fjölbreyttastan hátt. Nemendur vinna myndræn verkefni um sögu Traðarinnar, Kleinuklettur og stofnun Traðarinnar kynnt. Myndir teknar reglulega af nemendum við ákveðið tré.

 

Fuglaverkefni

Unnið er verkefni í hringekju þar sem nemendur læra um helstu einkenni og lifnaðarhætti a.m.k. tveggja fugla og læra ljóð /söngva um fugla. Vettvangsferð farin að vori til að kanna fuglalíf í Rifi. Hringekja 1. - 2. bekk.

 

Keflavíkurvör

Vettvangsferð í Keflavík, saga Keflavíkurvarar tekin fyrir. Myndræn úrvinnsla.

 

Örnefni í Breiðuvík og Neshreppi utan Ennis

Unnið er stórt verkefni í hringekju með 2. bekk. Nemendur læra um Hellissand, Rif og Keflavík, Svöðufoss/Kerlingarfoss og Laxá á Breið/Hólmkelsá. Farið er í vettvangsferðir og verkefni unnin út frá þeim.

 

Krossavík

1. bekkur tekur Krossavík í fóstur og fer reglulega í gönguferðir, fræðist um staðinn og tínir rusl ef þarf.

 

Arnarstapi, Hellnar, Gestastofan á Malarrifi, Búðarfjara og sveitabær

Ferð annars vegar á Arnastapa og Hellnar og hinsvegar í Búðarfjöru og í heimsókn á sveitabæ, hluti af 2 ára vorferðaplani 1. og 2. bekkjar.

 

Helstu örnefni:

 • Rif

 • Svöðufoss/Kerlingafoss

 • Kleinuklettur

 • Tröð

 • Hellissandur

 • Laxá á Breið

 • Hólmkelsá

 • Gerðarlág

 • Keflavík

 • Krossavík

 • Björnssteinn