Átthagafræði - markmið 3. bekkjar

 

Nemendur:

 • Kynnist nærumhverfi sínu með upplifun og reynslu.

 • Læri örnefni í Snæfellsbæ utan Ennis, tengi þau við staði og þekki söguna á bak við nafn þeirra.

 • Þekki minnismerki í Snæfellsbæ, um hvað/hvern þau eru og staðsetningu þeirra.

 • Kynnist sögu verslunar utan Ennis á árum áður.

 • Taki þátt í tiltekt og þekki hlutverk sitt í umhverfisvernd.

 • Læri að nýta sér náttúruna til matargerðar.
   

Helstu verkefni og viðfangsefni:

 

Berjaferð og sultugerð

Að hausti fara nemendur og tína ber. Nemendum kennd heiti berjanna og lyngsins og þeir fræddir um nýtingu berja fyrr og nú. Berin eru sultuð.

Krossavík

Vettvangsferð með áherslu á upplifun

Sjómannagarðurinn, sjóminjasafnið og Þorvaldsbúð

Gönguferð í garðinn og fræðsla um báta, veiðarfæri og fiska í safninu.

Vermannaleikir

Nemendum kenndir ýmsir leikir sem vermenn stunduðu í landlegum til forna.

Verslanir og fyrirtæki áður fyrr utan Ennis

Nemendur kynnist hvar verslanir, fyrirtæki og stofnanir voru áður fyrr í Rifi og á Hellissandi með því að fara í gönguferð.

Fiskar

Unnið er stórt verkefni í hringekju með 4. bekk þar sem nemendur læra um helstu tegundir, einkenni og lifnaðarhætti fiska. Fiskar sem fjallað er um eru þeir sem finnast í Breiðafirði. Möguleiki er að 3. bekkur fari með 4. bekk í vettvangsferð í Rif.  Hringekja í 3. og 4. bekk, unnið annað hvert ár.

 

Minnismerki í Breiðuvík og Neshreppi utan Ennis:

Nemendur kynnast minnismerkjum í Snæfellsbæ; Björnssteinn og Bárðarstytta á Arnarstapa

Strandlengjan í Snæfellsbæ frá Enni að Arnarstapa og helstu útræði  til forna

Vettvangsferð að vori. Unnið í tengslum við örnefnin.

 

Lýsuhóll og Ytri-Tunga heimsótt

Vettvangsferð að vori, unnið í tengslum við örnefnin. Ferð á Lýsuhól og í selafjöru á Ytri – Tungu. Hluti af 2 ára vorferðaplani 3. og 4. bekkja.

Matjurtagarður á skólalóð

Að hausti og í vorviku.

Helstu örnefni

 • Djúpalón og Djúpalónssandur

 • Dritvík

 • Öndverðarnes

 • Svörtuloft

 • Eysteinsdalur

 • Búrfell