Átthagafræði - markmið 4. bekkjar

 

Nemendur:

 • Kynnist nærumhverfi sínu með upplifun og reynslu.

 • Læri örnefni í Snæfellsbæ utan Ennis, tengi þau við staði og þekki söguna á bak við nafn þeirra.

 • Þekki minnismerki í Snæfellsbæ, um hvað/hvern þau eru og staðsetningu þeirra.

 • Taki þátt í tiltekt og þekki hlutverk sitt í umhverfisvernd.

 • Kynnist starfsemi sjávarútvegsfyrirtækja í Snæfellsbæ.

 • Læri að umgangast matjurtagarð og sjái um uppskeru.

 • Þekki sögu Ingjaldshólskirkju og minnismerki við hana.

 • Fái æfingu í að koma fram sem fulltrúar skólans.

 • Þekki náttúru Snæfellsbæjar utan Ennis að Breiðuvík, dýralíf, jarðfræði og flóru.
   

Helstu verkefni og viðfangsefni:

 

Berjaferð

Að hausti fara nemendur og tína ber. Nemendum kennd heiti berjanna og lyngsins og þeir fræddir um nýtingu berja fyrr og nú.

Náttúruskoðun utan Ennis að Breiðuvík

Náttúruskoðun að hausti. Steinar, fjörur, lífverur, umgengni í náttúrunni.

Grenndarskógur/útikennslustofa, gróðursetning og önnur umhirða

Farið í útikennslustofu og hreinsað til eftir þörfum.

 

Upplestur á Kríubóli

Nemendum skipt í hópa, farið í leikskólann og lesið fyrir leikskólabörn.

Ingjaldshólskirkja

Vettvangsferð í Ingjaldshólskirkju. Nemendur læra um sögu kirkjunnar og þau minnismerki sem þar er að finna.

 

Fiskar

Nemendur læra um helstu tegundir fiska, einkenni þeirra og lifnaðarhætti. Fjallað er um fiska sem finnast í Breiðafirði. Vettvangsferð í tengslum við þessa vinnu.   

 

Fiskmarkaður, fiskverkun og fiskbyrgin

Vettvangsferð í Fiskmarkað Íslands og fiskverkun. Nemendur læra um fiskbyrgin við Gufuskála, útræði til forna og fiskvinnslu fyrr og nú.

Saga Gufuskála

Nemendur læra um sögu og mannvirki Gufuskála. Vettvangsferð.

Minnismerki í Breiðuvík og Neshreppi utan Ennis

Nemendur þekki minnismerki í Snæfellsbæ, utan Ennis, um hvað eða hvern þau eru og  staðsetningu þeirra. „Beðið í von“ eftir Grím Marinó Steindórsson, Lendingarsteinn, listaverkið „Sigling“ eftir Jón Gunnar Árnason, höggmyndin „Jöklarar“ eftir Ragnar Kjartansson,  minnismerki um Guðríði Þorbjarnardóttur á Laugabrekku.

 

Lýsuhóll og Ytri-Tunga heimsótt

Vettvangsferð að vori, unnið í tengslum við örnefnin. Ferð á Lýsuhól og í selafjöru á Ytri – Tungu. Hluti af 2 ára vorferðaplani 3. og 4. bekkja.

Matjurtagarður á skólalóð

Að hausti og í vorviku.

Helstu örnefni:

 • Ingjaldshóll og Ingjaldshólskirkja

 • Gufuskálar

 • Írskrabrunnur

 • Leikvellir á Breið

 • Balalind

 • Skarðsvík

 

Útskriftarferð:

Hjólaferð á hjólastígum við þéttbýliskjarnana í Snæfellsbæ.