Átthagafræði - markmið 5. bekkjar

 

Nemendur:

 • Kynnist nærumhverfi sínu með upplifun og reynslu.

 • Taki þátt í tiltekt og þekki hlutverk sitt í umhverfisvernd.

 • Upplifi lífríki í nánasta umhverfi með athugun á Stekkjaranum.

 • Þekki sögu vitanna í Snæfellsbæ.

 • Kynnist byggðasafninu í Pakkhúsinu.

 • Kynnist lífi villtra dýra í Snæfellsbæ.

 • Læri örnefni í Snæfellsbæ, frá Búlandshöfða að Enni, tengi þau við staði og þekki söguna á bak við nöfn þeirra.

 • Kynnist Malarrifi, Lóndröngum og Þúfubjargi með heimsókn á staðina.

 • Kynnist Bæjarfossinum og umhverfi hans.
   

Helstu verkefni og viðfangsefni:

 

Bæjarfossinn og umhverfi hans

Gönguferðir og skoðun umhverfisins allt skólaárið um kring, ruslatínsla eftir þörfum. Skoða Bæjarfossinn á mismunandi tímum, áhersla á árstíðabundnar breytingar og unnið úr því á fjölbreyttan hátt. Vinna með örnefni og örnefnaskilti við Gilið og Sjónskífan á Bekknum skoðuð til að læra örnefni í umhverfinu.

Kotlækur tekinn í fóstur

Svæðið þar sem Kotlækur rennur frá Engihlíðinni og niður að tjörninni neðan við leikskólann. Bekkurinn fer reglulega í gönguferðir og tínir rusl ef þarf.

 

Berjaferð og sultun

Að hausti tína nemendur ber og sulta. Nemendur læra heiti berja og lyngs.

Umhirða fjörunnar á Fróðárrifinu

Farið í vettvangsferð að hausti. Upplifun af umhverfinu, fjaran hreinsuð og verkefni unnið (rusl, dýr, gróður og annað áhugavert sem finnst). Úrvinnsla í skóla.

Stekkjarinn

Vettvangsferð að hausti að tjörninni Stekkjarinn. Nemendur kynnast lífríki í fersku vatni í nágrenni skólans.

 

Vitar Snæfellsbæjar, saga þeirra og hlutverk í fortíð og nútíð

Heimildarvinna þar sem nemendur kynnast vitum í Snæfellsbæ. Vettvangsferð að hausti að Öndverðarnesvita með nesti.

Pakkhús Ólafsvíkur

Heimsókn í Pakkhúsið, safnmunir skoðaðir og tengdir við fortíð og nútíð.

Villt dýr í Snæfellsbæ

Nemendur vinna verkefni um helstu einkenni og lifnaðarhætti refs, rjúpu og minks.Nemendur kynnast sögum og söngvum tengt dýrunum.

Örnefni í Snæfellsbæ

Vinna með örnefni í Snæfellsbæ á fjölbreyttan hátt.

Malarrif, Lóndrangar og Þúfubjarg

Lögð er áhersla á upplifun umhverfisins í vettvangsferð. Malarrifsviti, fjaran, Lóndrangar, Þúfubjarg og fuglaskoðun. Jarðsagan og þjóðsagan um Kölska og Kolbein sögð. Gestastofan Malarrifi heimsótt.

Helstu örnefni:

 • Bekkurinn

 • Bugur

 • Bugsmúli

 • Búrfell

 • Bæjarfoss

 • Fróðárrif

 • Gilið

 • Hrói

 • Krókabrekkur

 • Lóndrangar

 • Malarrif

 • Ólafsvíkurenni

 • Stekkjarinn

 • Tvísteinahlíð

 • Þúfubjarg

 • Öndverðarnes

 • Fálki