Átthagafræði - markmið 6. bekkjar

 

Nemendur:

 • Kynnist nærumhverfi sínu með upplifun og reynslu.

 • Kynnist gönguleiðum í nærumhverfi sínu.

 • Taki þátt í tiltekt og þekki hlutverk sitt í umhverfisvernd.

 • Þekki náttúru Snæfellsjökuls, goðsagnir, sögur, birtingarmynd hans í listum og þýðingu hans fyrir bæjarfélagið.

 • Þekki örnefni í Snæfellsbæ frá Búlandshöfða að Enni, tengi þau við staði og þekki söguna á bak við nöfn þeirra.

 • Skoði minnismerki í Ólafsvík og kynnist sögunni á bak við þau.

 • Þekki staðhætti og sögu á Djúpalónssandi og í Dritvík auk sögu verstöðva á utanverðu Snæfellsnesi.

 • Kynnist lífi í sveit frá ólíkum hliðum og sögu Brimilsvalla.

 • Vinni að ræktun grenndarskógar
   

Helstu verkefni og viðfangsefni:

 

Gönguleiðir í Snæfellsbæ

Kynnt ein gönguleið sem hentar þessum aldri. Vettvangsferð að hausti.

Berjaferð og sultun

Að hausti tína nemendur ber og sulta. Nemendur læra heiti berja og lyngs.

Umhirða fjörunnar á Fróðárrifinu

Vettvangsferð farin að hausti. Upplifun af umhverfinu, fjaran hreinsuð og verkefni unnið (rusl, dýr, gróður og annað áhugavert sem finnst). Úrvinnsla í skóla.

Snæfellsjökull

​Eldfjallið Snæfellsjökull, gossagan, virkar og óvirkar eldstöðvar.  ​Þjóðsögur, birtingarmynd jökulsins í listum.  Hvaða þýðingu hefur Snæfellsjökull fyrir Snæfellsbæ?

Strandlengjan frá Búlandshöfða að Enni

Nemendur kynnist helstu örnefnum frá Búlandshöfða að Fossá. Nemendur kynnist fjallahring Fróðárhrepps hins forna.

 

Verstöðin Dritvík og þróun útgerðar

Nemendur fræðast um sögu staðarins, lifnaðarhætti til forna og þátt kvenna í sjósókn, staðhætti og þjóðsögur. Búseta í kringum Jökulinn skoðuð með áherslu á verstöðvar og þróun útgerðar.

Minnismerki í Ólafsvík

Minnismerki í Ólafsvík skoðuð og sagan á bak við þau. Gamla kirkjan í Ólafsvík, söguskilti og rústir við bílastæði kirkjugarðsins. Minnismerki um Jóhann Jónsson í kirkjugarðinum. Minnismerki um Ottó Árnason við Bæjargilið. Sjómaðurinn í Sjómannagarðinum. Söknuður við nýja kirkjugarðinn.

Brimilsvellir

Vettvangsferð að vori. Nemendur fræðast um sögu staðarins, skoða kirkjuna og þá listmuni sem þar er að finna. Hvaðan er nafnið Brimilsvellir komið? Nemendur læri um hugtök s.s. óðalsbóndi, höfðingjasetur, leiguliðar, verstöð, samfélag, þurrabúðir.

Djúpalónssandur og Dritvík

Vettvangsferð að vori. Lögð áhersla á upplifun og samveru.

Plöntun, grisjun og ræktun grenndarskógar skólans í Ólafsvík

Vorvikuverkefni.  Nemendur setja niður plöntur og hlúa að þeim eftir þörfum í samvinnu við nemendur 8.bekkjar.

Helstu örnefni:

 • Arnarverpi

 • Bárðarskip

 • Bárðartrúss

 • Bugur

 • Búlandshöfði

 • Brimilsvallabjarg

 • Brimilsvellir

 • Djúpalónssandur

 • Dritvík

 • Fossá

 • Fróðárrif

 • Hrafnabjörg

 • Hrossabrekkur

 • Jökulháls

 • Kerlingin

 • Krókabrekkur

 • Mávahlíðarrif

 • Snæfellsjökull

 • Söngklettur

 • Tindarnir þrír á Jöklinum nefnast Þúfurnar, vestur – mið- og norðurþúfa.

 • Tröllakirkja

 • Vatnsstígur

 • Vallnabjarg

 • Vallnahnjúkur

 • Völundarhús

 • Þumall