Átthagafræði - markmið 7. bekkjar

 

Nemendur:

 • Kynnist nærumhverfi sínu með upplifun og reynslu.

 • Taki þátt í tiltekt og þekki hlutverk sitt í umhverfisvernd.

 • Þekki söguna um Fróðárundrin og helstu kennileiti.

 • Læri um matarkistuna Breiðafjörð og helstu nýtingarstofna.

 • Kynnist fiskvinnslu í Snæfellsbæ og starfsemi ólíkra fiskverkunarfyrirtækja.

 • Kynnist verslunarsögu Ólafsvíkur.

 • Þekki sögu Ólafsvíkurkirkju og byggingarform.

 • Fái æfingu í að koma fram sem fulltrúar skólans.

 • Læri um Rjúkandavirkjun og þýðingu hennar fyrir samfélagið í Snæfellsbæ.

 • Þekki örnefni í Staðarsveit frá Fróðárheiði að Ölkeldu.
   

Helstu verkefni og viðfangsefni:

 

Fróðá og Fróðárundrin

Nemendum kynnast Fróðárundrunum; sögustaðnum, umhverfi og sögunni gerð góð skil. Verkefni unnið út frá sögunni í skóla og farið í vettvangsferð.

Umhirða  fjörunnar á Fróðárrifinu

Fara í vettvangsferðir að hausti. Upplifun af umhverfinu, fjaran hreinsuð og verkefni unnið (rusl, dýr, gróður og annað áhugavert sem finnst). Úrvinnsla í skóla.

Matarkistan Breiðafjörður

Nemendur fara í vettvangsferð í Hafrannsóknastofnun, Rannsókna- og ráðgjafarstofnun Hafs og vatna og fá fræðslu um lífríki Breiðafjarðar. Áhersla lögð á upplifun.

Upplestur á Krílakoti

Nemendur lesa upp sögur fyrir leikskólabörn.

Verslunarsaga Ólafsvíkur

Nemendur kynnast því hvar verslanir hafa verið til húsa í Ólafsvík.

 

Fiskvinnsla 

Kynnist sögu fiskvinnslu í Snæfellsbæ og starfsemi ólíkra fiskverkunarfyrirtækja. Heimsókn í tvö fiskverkunarhús sem vinna sjávarafla með ólíkum hætti. Miða skal vettvangsferðina við tímabilið janúar – mars. Áhersla lögð á upplifun.

Ólafsvíkurkirkja

Vettvangsferð í kirkjuna. Áhersla lögð á sögu kirkjunnar og þau listaverk og muni sem þar er að finna. Nemendur vinna með form kirkjunnar út frá stærðfræðilegu sjónarmiði.

Rjúkandavirkjun

Vettvangsferð í tengslum við námsefni um orku þar sem nemendur kynnast vatnsaflsvirkjun í heimabyggð með heimsókn í Rjúkandavirkjun.

Staðarsveit

Vettvangsferð í Staðarsveit þar sem Ölkelda er heimsótt, upplýsingaskilti og ölkeldan skoðuð og bragðað á ölkelduvatninu. Staðarstaður heimsóttur, kirkjan skoðuð og fræðst um sögu staðarins. Farið í selafjöru að Ytri-Tungu og stoppað við Bjarnarfoss og gengið upp göngustíginn. Farið yfir örnefni og sögur tengdum þessum slóðum.      

Gönguleið í Snæfellsbæ  

Kynnt ein gönguleið sem hentar þessum aldri.

Helstu örnefni:

 • Bekkurinn

 • Breiðafjörður

 • Bugur

 • Forna Fróðá

 • Fróðá

 • Hjartað  (Ólafsvíkurenni)

 • Hróinn

 • Lýsuhóll

 • Lýsuhyrna

 • Löngufjörur

 • Mælifell

 • Rjúkandi

 • Tindfell

 • Ölkelda