top of page
Átthagafræði - markmið 9. bekkjar

 

Nemendur:

 • Kynnist nærumhverfi sínu með upplifun og reynslu.

 • Þekki samgöngusögu Snæfellsbæjar.

 • Kynnist eldstöðvakerfi Snæfellsjökuls.

 • Þekki Bárðar sögu Snæfellsáss.

 • Þekki hugtakið þjóðgarður og læri þær reglur sem um slík svæði gilda.

 • Kynnist störfum sjómanna með fræðslu og upplifun.

 • Fari í skoðunarferð á sjó með hvalaskoðunarbát.

 • Taki þátt í tiltekt og þekki hlutverk sitt í umhverfisvernd.

 • Læri örnefni í Snæfellsbæ, tengi þau við staði og þekki söguna á bak við nöfn þeirra.

 

Helstu verkefni og viðfangsefni:

 

Jarðfræði Snæfellsbæjar

Áhersla lögð á sögu eldstöðvakerfis Snæfellsjökuls og næsta nágrennis. Vettvangsferð að vori og sögustaðir Bárðarsögu fléttaðir inn í jarðfræðina. 

Bárðar saga Snæfellsáss

Nemendur fá kynningu á Bárðar sögu Snæfellsáss. Örnefni í Snæfellsbæ tengd sögunni skoðuð sérstaklega. Vettvangsferð að vori á slóðir Bárðar sögu í tengslum við jarðfræðiverkefni.

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull

Hvað felur hugtakið þjóðgarður í sér. Hvað þýðir „friðað svæði“ og eru fleiri slík hér í Snæfellsbæ? Reglur um umgengni í þjóðgarði og þýðing Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls fyrir líf í Snæfellsbæ nútímans. Vettvangsferð í Gestastofu á Malarrifi að hausti. Verkefnið unnið í samstarfi við þjóðgarðinn. 

Samgöngusaga Snæfellsbæjar

Nemendum kynntar flugsamgöngur áður fyrr í Snæfellsbæ með áherslu á flugvellina á Rifi, Gufuskálum og Dagverðará. Fréttir tengdar flugi í bæjarfélaginu skoðaðar. Nemendur kynnast þróun samgangna við önnur svæði út frá vegalagningu í bæjarfélaginu og samgöngum á sjó.

Hvalaskoðun

Nemendur fara í hvalaskoðunarferð á vormánuðum með leiðsögn ferðaþjónustufyrirtækisins Láki Tours.

Sjómennska

Áhersla lögð á að nemendur kynnist starfi sjómanna með fræðslu og upplifun. Sjóminjasafnið á Hellissandi heimsótt. 

Gönguleið í Snæfellsbæ  

Farnar fjölbreyttar gönguleiðir að vori í 7. - 10. bekk. 

Helstu örnefni:

 • Bárðarkista

 • Bárðarlaug

 • Djúpalónssandur

 • Dritvík

 • Ennið

 • Háahraun

 • Helguhóll

 • Hólahólar

 • Laugabrekka

 • Lóndrangar

 • Móðulækur

 • Prestahraun

 • Rauðfeldargjá

 • Saxhólar

 • Sölvahamar

 • Sönghellir

 • Vatnshellir

 • Væjuhraun

 • Öndverðarneshólar

bottom of page