Starfsdagur skólans í dag var að stórum hluta helgaður vinnu við átthagafræðina. Kennarar fengu leiðbeiningar og kennslu um notkun nýrra leiða til að vinna og birta efni á síðunni. Í framhaldi af því var unnið ötulum höndum við að setja saman efni frá starfi vetrarins sem mun verða birt fljótlega auk þess sem Sóley og Eva tóku að sér að endurnýja örnefnaheitin á starfstöðinni.


Kennarar á yngsta stigi ákváðu síðasta haust að vinna verkefni tengt átthagafræðinni í hringekju. Hringekjan er uppbrot á hefðbundnu bekkjarstarfi og í henni er lögð áhersla á blandaða aldurshópa þvert á bekki. Þema einkennir starfið og á u.þ.b. 4 -6 vikna fresti er skipt um þemu og lögð áhersla á að hafa fjölbreytt viðgangsefni sem tengjast nærumhverfinu. Að þessu sinni voru viðfangsefnin;Tröð, Keflavíkurvör og Krossavík.

Verkefni um Tröð var unnið í skólanum. Nemendum var sagt frá einkennum og sögu Traðarinnar og skoðuðu þeir kort af svæðinu áður en þeir byggðu svo Tröðina úr legókubbum á stórt korti sem teiknað var upp.Í verkefni um Keflavíkurvör var unnið með kort, gagnsemi þeirra og hvernig þau hafa breyst í gegnum tíðina. Nemendur skoðuðu kortabækur, google maps og öpp og áttuðu sig á hvernig nota má þau til að rata. Kort af Hellisandi var skoðað í google maps áður en lagt var af stað og þau notuðu það til að átta sig á hvaða leið þau ættu að fara frá skólanum að Keflavíkurvörinni. Á vettvangi var spáð í sögu staðarins og þá starfsemi sem þar fór fram og það skemmtilega var að einn nemandi sá mynd af afa sínum á upplýsingakorti á staðnum og með því skapaðist áhugaverð tenging þegar þau áttuðu sig á að þau ættu tengingu við staðinn í gegnum ættingja.


Verkefni um Krossavík var einnig unnið á vettvangi. Hóparnir skrifuðu bréf sem þeir settu í glerflösku og köstuðu út áhaf. Nemendur veltu fyrir sér hvaða lífverur eru á landi og sjó í Krossavíkinni og spáðu í hvort einhver ætti eftir að lesa flöskuskeytið þeirra.

Dagana 14. - 15. okt voru þemadagar hjá miðstigi og efsta stigi á starfsstöðinni í Ólafsvík. Unnið var að ýmsum verkefnum í alls sex kennslustundir þessa daga og voru verkefnin fjölbreytt hjá bekkjunum.


Nemendur í 5. bekk kynntu sér vita í Snæfellsbæ og unnu listaverk um þá.


Í 6. bekk unnu nemendur verkefni um Snæfellsjökli. Þeir fengu fræðslu um jökulinn, gossögu hans og umhverfi. Nemendur unni í hópavinnu að fjölbreyttum verkefnum, þar má nefna að þeir fóru í heimildaöflun og útbjuggu glærukynningu, merktu örnefni inn á líkan, kynntu sér sögu jökulsins og veltu fyrir sér framtíð hans. Einn hópur skoðaði hvernig jökullinn birtist í myndlist og bókmenntum og annar hópur kynnti sér ferðir og heimsóknir (geimverur) á hann. Bárður Snæfellsás fékk einnig sitt pláss í þessari vinnu. Að lokum máluðu allir málverk af jöklinum. Snæfellsjökull.Fróðárundrin voru verkefni 7. bekkjar, nemendur unnu rafbækur í Book Creator. Unnið var með ákveðinn texta í sögunni um Fróðárundrin og eiga myndir og texti að endurspegla þá sögu. Farið var í vettvangsferð inn að Fróðá þar sem söguslóðir voru kannaðar. Rafbók.


Nemendur í 8. bekk fengu kynningu frá Skógræktarfélagi Ólafsvíkur á starfsemi félagsins og fóru í gönguferð í Réttarskóg í Ólafsvík. Þau fengu kalt en gott veður og fræddust um ýmislegt í ferðinni. Vettvangsferð


Sjómennska var viðfangsefni hjá 9. bekk. Nemendur fengu fræðslu er laut að ýmsu er tengist sjómennsku, t.d. þróun fiskibáta, um kvótakerfið og veiðarfæri. Við fengum sjómann í heimsókn sem kynnti þeim ýmislegt og fóru í vettvangsferð í Sjóminjasafnið á Hellissandi. Sjómennska


10. bekkur fræddust um fjölbreytt starfsheiti og atvinnu í Snæfellsbæ. Nemendur öfluðu sér upplýsinga og tóku viðtöl við einstaklinga. Markmiðið er að nemendur kynnist ólíkum störfum í bæjarfélaginu auk þess hvaða menntun þurfi til þeirra starfa. Störf í Snæfellsbæ.