top of page

Kennarar á yngsta stigi ákváðu síðasta haust að vinna verkefni tengt átthagafræðinni í hringekju. Hringekjan er uppbrot á hefðbundnu bekkjarstarfi og í henni er lögð áhersla á blandaða aldurshópa þvert á bekki. Þema einkennir starfið og á u.þ.b. 4 -6 vikna fresti er skipt um þemu og lögð áhersla á að hafa fjölbreytt viðgangsefni sem tengjast nærumhverfinu. Að þessu sinni voru viðfangsefnin;Tröð, Keflavíkurvör og Krossavík.

Verkefni um Tröð var unnið í skólanum. Nemendum var sagt frá einkennum og sögu Traðarinnar og skoðuðu þeir kort af svæðinu áður en þeir byggðu svo Tröðina úr legókubbum á stórt korti sem teiknað var upp.Í verkefni um Keflavíkurvör var unnið með kort, gagnsemi þeirra og hvernig þau hafa breyst í gegnum tíðina. Nemendur skoðuðu kortabækur, google maps og öpp og áttuðu sig á hvernig nota má þau til að rata. Kort af Hellisandi var skoðað í google maps áður en lagt var af stað og þau notuðu það til að átta sig á hvaða leið þau ættu að fara frá skólanum að Keflavíkurvörinni. Á vettvangi var spáð í sögu staðarins og þá starfsemi sem þar fór fram og það skemmtilega var að einn nemandi sá mynd af afa sínum á upplýsingakorti á staðnum og með því skapaðist áhugaverð tenging þegar þau áttuðu sig á að þau ættu tengingu við staðinn í gegnum ættingja.


Verkefni um Krossavík var einnig unnið á vettvangi. Hóparnir skrifuðu bréf sem þeir settu í glerflösku og köstuðu út áhaf. Nemendur veltu fyrir sér hvaða lífverur eru á landi og sjó í Krossavíkinni og spáðu í hvort einhver ætti eftir að lesa flöskuskeytið þeirra.

Á þemadögum haustið 2021 unnu nemendur í 5. bekk verkefni um vita í Snæfellsbæ. Þeir kynntu sér vitana, unnu ýmis verkefni um þá og fóru í vettvangsferð að Skálasnagavita.Dagana 14. - 15. okt voru þemadagar hjá miðstigi og efsta stigi á starfsstöðinni í Ólafsvík. Unnið var að ýmsum verkefnum í alls sex kennslustundir þessa daga og voru verkefnin fjölbreytt hjá bekkjunum.


Nemendur í 5. bekk kynntu sér vita í Snæfellsbæ og unnu listaverk um þá.


Í 6. bekk unnu nemendur verkefni um Snæfellsjökli. Þeir fengu fræðslu um jökulinn, gossögu hans og umhverfi. Nemendur unni í hópavinnu að fjölbreyttum verkefnum, þar má nefna að þeir fóru í heimildaöflun og útbjuggu glærukynningu, merktu örnefni inn á líkan, kynntu sér sögu jökulsins og veltu fyrir sér framtíð hans. Einn hópur skoðaði hvernig jökullinn birtist í myndlist og bókmenntum og annar hópur kynnti sér ferðir og heimsóknir (geimverur) á hann. Bárður Snæfellsás fékk einnig sitt pláss í þessari vinnu. Að lokum máluðu allir málverk af jöklinum. Snæfellsjökull.Fróðárundrin voru verkefni 7. bekkjar, nemendur unnu rafbækur í Book Creator. Unnið var með ákveðinn texta í sögunni um Fróðárundrin og eiga myndir og texti að endurspegla þá sögu. Farið var í vettvangsferð inn að Fróðá þar sem söguslóðir voru kannaðar. Rafbók.


Nemendur í 8. bekk fengu kynningu frá Skógræktarfélagi Ólafsvíkur á starfsemi félagsins og fóru í gönguferð í Réttarskóg í Ólafsvík. Þau fengu kalt en gott veður og fræddust um ýmislegt í ferðinni. Vettvangsferð


Sjómennska var viðfangsefni hjá 9. bekk. Nemendur fengu fræðslu er laut að ýmsu er tengist sjómennsku, t.d. þróun fiskibáta, um kvótakerfið og veiðarfæri. Við fengum sjómann í heimsókn sem kynnti þeim ýmislegt og fóru í vettvangsferð í Sjóminjasafnið á Hellissandi. Sjómennska


10. bekkur fræddust um fjölbreytt starfsheiti og atvinnu í Snæfellsbæ. Nemendur öfluðu sér upplýsinga og tóku viðtöl við einstaklinga. Markmiðið er að nemendur kynnist ólíkum störfum í bæjarfélaginu auk þess hvaða menntun þurfi til þeirra starfa. Störf í Snæfellsbæ.

bottom of page