top of page

Grunnskóli Snæfellsbæjar sendi verkefnið Átthagafræði í Grunnskóla Snæfellsbæjar í samkeppnina Varðliðar umhverfisins 2020-2021 og fékk þátttökuskjal því til staðfestingar.


Átthagafræði hefur verið fastur liður í skólastarfi skólans í 1. - 10 bekk síðastliðin 11 ár eða frá því fyrsta útgáfa að námskrá í átthagafræði var gefin út en hún hefur verið í stöðugri þróun síðan. Námskráin hefur sterka tengingu við núgildandi aðalnámskrá grunnskóla og eru hæfniviðmið hennar notuð við námsmat í átthagafræði. Námskráin er fjölbreytt og gefur möguleika á ólíkum útfærslum í

Umsókn í samkeppnina Varðliðar umhverfisins
.pdf
Download PDF • 527KB

.


Í Grunnskóla Snæfellsbæjar er unnið eftir námskrá í átthagafræði á öllum aldursstigum. Það er ánægjulegt að segja frá því að nú hefur verið tekin ákvörðun um skipulagt samstarf á milli skólans og Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls í átthagafræði.


Á dögunum komu til fundar við átthagafræðiteymi skólans þau Linda Björk Hallgríms-

dóttir sérfræðingur og Guðmundur Jensson landvörður, starfsmenn þjóðgarðsins. Þar var lagður grunnur að samstarfi út frá námskrá skólans í átthagafræði. Í byrjun mun þjóðgarðurinn koma að völdum verkefnum hjá ákveðnum árgöngum og verður síðar byggt ofan á þann grunn og samstarfið aukið með tímanum.

Í átthagafræði er lögð áhersla á að nemendur fái að upplifa eigið samfélag og í þjóðgarðinum leynast ótal tækifæri fyrir okkur til samstarfs og fræðslu. Verkefnin sem kennarar vinna í samstarfi við starfsmenn þjóðgarðsins eru:

Vettvangsferð 1. og 2. b. að Malarrifi og í Gestastofu, ferð 5. b. að Þúfubjargi, Lóndröngum og Malarrifi, ferð 6. b. á Djúpalónssand og í Dritvík, ferð 8. b. að Búðum og fræðslu 9. b. um jarðsögu svæðisins í tengslum við vorferð auk þess sem nemendur fá fræðslu um þjóðgarða og friðlönd.

Lýsudeild hefur síðan 2015 verið með sýningu í Salthúsinu á Malarrifi og mun halda því starfi áfram.

Við lok grunnskólagöngu er markmiðið að námið í átthagafræði hafi skilað góðri þekkingu á heimabyggð og því fögnum við þessu samstarfi við þjóðgarðinn.


Síðastliðin átta ár hefur átthagafræði verið fastur liður í skólastarfi Grunnskóla Snæfellsbæjar í öllum árgöngum. Í dag, þann 30. október 2019, opnuðum við nýja heimasíðu um átthagafræðina þar sem hægt er að kynna sér námskrá hennar, unnin verkefni og fréttir af starfinu. Nemendur sáu um að kynna síðuna fyrir viðstöddum. Það var ánægjulegt að geta opnað síðuna sama dag og Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson heimsótti skólann okkar en það var liður í opiberri heimsókn hans til Snæfellsbæjar.

Við erum afskaplega stolt af síðunni okkar og gleður það okkur að gera öðrum fært að kynna sér starfið í átthagafræðinni. Vefslóðin að síðunni er https://www.atthagar.is/ . Til að fylgja opnun hennar eftir birtist í dag grein í vefritinu Skólaþræðir um átthagafræðina. http://skolathraedir.is/2018/04/20/atthagafraedi-i-grunnskola-snaefellsbaejar/


bottom of page